Een oorlogsmonument op de Poeldonk

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Een inleiding
Het monument
Ve Vi Vo
De geschiedenis
Gesneuvelden
Ooggetuigen
Opsporing
Mobilisatie Oorlogskruis
Market Garden
Indie
Scholen
Rondom het Monument
Achtergrondinformatie
Herdenking 2010
Herdenking 2009
Herdenking 2008
Herdenking 2007
Herdenking 2006
Herdenking 2005
Herdenking 2004
Herdenking 2002
Foto's
Uw Reacties
English Summary
Even Pauze

Welkom op deze website

Deze website beschrijft het oorlogsmonument op de Poeldonk te Den Dungen (Gemeente Sint-Michielsgestel - Provincie Noord-Brabant).

Voor doelstellingen betreffende deze website verwijs ik u naar de inleiding

Op de pagina Het Monument staat een gedetailleerde beschrijving van het monument

Over het ontstaan van het monument en de rol van het comitť VeViVo (de Vereniging tot Viering van Volksfeesten) kunt u lezen op deze bladzijde

In de sectie Geschiedenis worden de gebeurtenissen beschreven welke plaatsvonden op 11 en 12 mei 1940

Bij de sectie "de Gesneuvelden" zijn de Nederlandse militairen vermeld die tijdens de gevechten zijn omgekomen

In het onderdeel Ooggetuigen komen de oud-strijders en ooggetuigen aan het woord. Het eerste verhaal is van de heer A.D. Goedegebuure. Ook het verhaal van de heer J.Scheele is via deze pagina toegankelijk.

Ik ben me er van bewust dat de gepubliceerde verhalen en memories erg lang zijn. Helaas is het niet mogelijk om beknopter te zijn. Het eigenlijke verhaal zo dan niet geheel verteld worden. Wilt u de informatie van deze website op uw gemak lezen dan raad ik u aan om afdrukken te maken van de pagina's.

De link die er bestaat tussen het monument op de Poeldonk en het Market-Garden monument in het centrum van Den Dungen wordt hier beschreven

Het is weer zover. Weer is er een verhaal klaar. Dit verhaal gaat over de IndiŽ-gangers uit onze parochie.

Uiteraard zijn er vele foto's geplaatst. Deze foto's geven een indruk van de omgeving rondom het monument.

Op de Dungense scholen wordt regelmatig aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die lessen wordt ook vaak verwezen naar het monument op de Poeldonk. Bezoekjes aan het monument staan ook vaak op het programma.

Om de omgeving van het monument netjes en op orde te houden komt er veel bij kijken. In de sectie Rondom het monument wordt uitgelegd wat er zoal moet gebeuren om elk jaar weer in een nette omgeving de dodenherdenking te laten plaatsvinden. Met als belangrijkste verhaal de Gebeurtenissen door de jaren heen.

Het zoeken naar oudstrijders heeft heel veel tijd gekost. Na een oproep in het veteranenblad Checkpoint reageerde enkele personen. Het verhaal van deze contacten staat hier vermeld.

Onderwerpen die niet een directe relatie hebben met de hierboven genoemde items, maar toch het vermelden waard zijn, zijn geplaatst in de sectie Achtergrondinformatie.

Een overzicht van de Nederlandse gesneuvelden vindt u op deze pagina.

Heeft u meer informatie? Of wilt u reageren op deze website dan kunt u via het volgende e-mail adres monument.poeldonk@home.nl met mij contact opnemen.

Nedstat Basic - Free web site statistics

Martien Schuurmans
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.