Mobilisatie Oorlogskruis

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Uitreiking
Burgemeester
Een aanvulling

Uitreiking(en) Mobilisatie-Oorlogskruis

22 februari 2006 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland

 

Op 29 juni 2006 vond ook in de gemeente Sint-Michielsgestel een uitreiking plaats

  • Een aanvulling betreffende het Mobilisatie-Ooorlogskruis is geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de veteranendag in 2006
  • Voor foto's van de bijeenkomst op 29 juni 2006 is deze pagina ingericht.

Tijdens deze dag heb ik de heer Harrie Wijnen uit Berlicum gesproken.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.