English Summary

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

    English Summary

This website is dedicated to a monument in Den Dungen - Noord-Brabant - The Netherlands.

This monument is erected in remembrance of the fight on the 12th of May 1940.

During that fight 3 Dutch and 8 German soldiers were killed.

The monument is also the place where the inhabitants of Den Dungen commemorate (every year on the 4th of May) the end of the Second World War

Due to the nature of this website are all pages in Dutch.

If you want further information about the monument please send an e-mail to info@monumentpoeldonk.nl

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.