Een inleiding

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Een korte inleiding

Sinds 1970 staat er op de Poeldonk te Den Dungen een oorlogsmonument.

Op de plaats van het monument kwam het op Pinksterzondag 12 Mei 1940, tot een treffen met een Duitse verkenningseenheid, waarbij 3 Nederlandse en 8 Duitse militairen sneuvelden. Er waren ook vele gewonden militairen bij deze gebeurtenis te betreuren. Elk jaar op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking,  worden bij het monument de gevallenen herdacht.

Doordat het monument bij ons, de familie Schuurmans, in de tuin staat ben ik geÔnteresseerd geraakt en ben ik daardoor het een en ander te weten gekomen over wat er werkelijk op die plek afspeelde in de oorlog 1940-1945.

Mijn belangstelling ging steeds verder omdat ik regelmatig met Oud-strijders en met mensen in aanraking kwam die hun verhaal vertelden, over wat ze hadden meegemaakt tijdens de oorlogsjaren. Ook kwam ik het een en ander te weten van mijn vader. Mijn vader wilde niet veel over de gebeurtenissen en over het gevecht met de Duitsers, hier aan zijn huis, praten. Het lag hem zeer zwaar wat hij gehoord en gezien had na de strijd. Daarom heeft hij, volgens mij, zijn volledige inzet en medewerking gegeven, om een monument in zijn tuin te laten plaatsen. Hiermee heeft Toon Schuurmans samen met zijn vrouw Dien en familie een zeer goede handeling verricht, die tot nu toe nog steeds heel belangrijk is gebleken. 

Een monument is niet zomaar een monument van bepaalde materialen. Het is een aandenken aan iemand of meerdere personen. Ik kwam er steeds meer achter wat voor een gevoelswaarden erachter verscholen zit  voor de betreffende personen waar het over gaat. Het is niet zomaar een stuk beton of een bepaalde kunstwerk. Wij hebben dan ook altijd onze volle medewerking gegeven, eerst aan gemeente Den Dungen,  en sinds de herindeling aan gemeente Sint-Michielsgestel, alsook aan het Oranje comitť, die in samenwerking met de gemeente, de dodenherdenkingen organiseert. 

Mijn broer Albert houdt de tuin en het monument op een voortreffelijke manier bij.

In mijn website ga ik het een en ander vertellen, wat ik (wij) heb(ben) meegemaakt betreffende:

Ik vind het nodig dat mensen weten wat een monument en herdenken kan inhouden.

Vanwege de tijd kan ik onmogelijk mijn website in een keer completeren. Ik ga deze website in gedeeltes en per onderwerp aanvullen

Martien Schuurmans  

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.