Herdenking 2002

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
J. Scheele
P. Luteijn
W. v.d. Wassenberg
Chr. v. Beurden

Herdenking 2002

Deze pagina is bevat verwijzingen naar enkele toespraken die tijdens de herdenking op 4 mei 2002 zijn gehouden.

De eerste die hier geplaats is, is de toespraak van de heer J. Scheele .

Ook de toespraak van de heer P. Luteijn is hier geplaatst.

De toespraak die door de wethouder mevrouw W. v.d. Wassenberg is uitgesproken tijdens deze herdenking  is op deze pagina te lezen

De toespraak van Pastor Chr. van Beurden is overgenomen van de gemaakte video-opname. De tekst kunt u lezen op deze bladzijde.

De herdenking van 2002, was  voor mij persoonlijk een heel bijzonder herdenking. Oud-strijders Piet Luteijn en Jan Scheele onthulden de  plaquette  waar de namen van de gesneuvelden militairen op staan. ďNa 62 jaar kreeg het monument zijn namenĒ  werd er in een van de  toespraken uitgesproken. Jammer dat het zoín slecht en regenachtig weer was tijdens de herdenking. 

Op deze pagina staan een aantal foto's welke gemaakt zijn tijdens de herdenking 2002

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.