Ooggetuigen

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
A.D. Goedegebuure
J. Scheele
Piet Luteijn
A. de Rijke
H. Wijnen
T. van Ommen

Oudstrijders en Ooggetuigen

Vanaf deze pagina kunt u naar enkele verslagen van oudstrijders en ooggetuigen.

Het eerste verhaal is van A.D. Goedegebuure

Ook het relaas van de heer J. Scheele is aan deze pagina toegevoegd

De zoektocht naar de heer P. Luteijn en zijn verhaal staat hier te lezen

Het verhaal van de heer A. De Rijke

Een lang verhaal over de heer Harrie Wijnen

Ooggetuigenverhaal van mevrouw Tine van Ommen toegevoegd. Mevrouw van Ommen heeft op 25 oktober 2007 dit verhaal als lezing gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Katholieke bond voor Ouderen in Den Dungen.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.