Scholen

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Bouwplaat
Rode dakpannen
Mondiaan College

Aandacht door de scholen

Van de Heer Jos Korsten hebben we toestemming gekregen om de bouwplaat van het monument Poeldonk, die hij heeft ontworpen, hier te publiceren,

 

Door de heer Jos Korsten van basisschool 't Kiemveld is een presentatie gemaakt over de zestigjarige bevrijding van Den Dungen. Veel informatie van deze website is, met toestemming, in deze presentatie verwerkt.

In overleg met de heer Korsten is de genoemde presentatie op deze website geplaatst. Zodat naast de leerlingen van de basisschool 't Kiemveld ook andere belangstellenden de presentatie kunnen bekijken.

Vanwege het groot aantal foto's kan het laden van de presentatie lang duren. Een breedband Internet verbinding wordt daarom aangeraden.

De presentatie is te vinden onder het hoofdstuk scholen. Of klik hier om rechtstreeks naar de presentatie te gaan.

 

Op de basisschool  "t Kiemveld" alsmede op de basisschool "De Wegwijzer" wordt regelmatig aandacht besteed aan de oorlogshandelingen en over wat er in Den Dungen gebeurden tijdens de oorlog. Deze scholen komen (zover ik weet) met hun kinderen regelmatig een bezoekje brengen aan het, oorlogsmonument dat op de Poeldonk staat, waar ze uitleg krijgen van hun docenten.

Het laatste bezoek van de leerlingen van de Wegwijzer was op 8 december 2003

Op deze pagina kunt u enkele foto's van dat bezoek zien.

 

Een andere school die aandacht schenkt aan oorlogsmonumenten is het Mondriaan College uit Oss.

Klik hier voor meer informatie

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:19

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.