Gesneuvelden

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

De gesneuvelden militairen 12 mei 1940

 

Eduard Georg DŲbken. / wpl. Den Haag.  Geb. 6 juli 1888, overleden.12 mei 1940. Begraafplaats:  Loenen OGS Ereveld.  Vaknr.  A.  graf 185

Onderdeel:  St-III-14 RI 

Rang: Reserve Majoor Infanterie,

Gesneuveld: Den Dungen bij een boerderij aan de Poeldonk.

 

 

 

Jan Jansen van Dam. /  wpl. Leersum. Geb. 12 Februari 1918, overleden  12 mei 1940

Begraafplaats: Loenen  OGS Ereveld. Vaknr.  A.  184

Onderdeel: 3-III-14 RI 

Rang: sergeant capitulant.

Gesneuveld : Den Dungen bij een boerderij aan de Poeldonk

 

 

 

 

Abraham van Lenten. / wpl. Dirksland.  Geb. 13 december 1912, overleden 12 mei 1940 

Begraafplaats: Loenen, OGS Ereveld.  Vaknr. A.  graf  186  

Onderdeel: 1-III-14 RI

Rang: Dienstplichtige Soldaat.

Gesneuveld: Den Dungen bij een boerderij aan de Poeldonk

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:02

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.