Herdenking 2006

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Programma 2006
Samenvatting
Naschrift
Pastor Van Beurden
Dhr Hoes
Dhr vd Weele
Jorsi Schuurmans
Dhr Sanders
Belevenissen 2006

Herdenking 2006

Op deze pagina treft u een aantal verwijzingen naar de dodenherdenking welk is gehouden op 4 mei 2006

 

 

 

  • De foto's

 

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.