Even Pauze

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Even rust

Het verhaal over het monument en de gebeurtenissen daaromheen, is bijna ten einde. Ik had niet verwacht dat daar zoveel over te vertellen was. Ik zou alleen maar wat gebeurtenissen rondom het monument gaan samenvatten en die via deze website overbrengen.

Ik ben nog niet helemaal klaar met de website. Maar voorlopig stop ik er even mee en zal af en toe wat gegevens en gebeurtenissen die binnenkort gaan plaatsvinden, zoals b.v. de aankomende dodenherdenking 2004,  met enkele fotoís, tijdig updaten.   

Zoals u gemerkt hebt is mijn verhaal zo uitgebreid mogelijk  beschreven. Ik heb er bewust voor gekozen omdat er veel personen zijn, die van eenvoudige taal (schrijfwijzen) houden zodat zij het verhaal goed kunnen volgen.

In het beschrijven van de militairen geschiedenis, worden tamelijk veel afkortingen gebruikt. Ik heb dit zoveel mogelijk voluit te beschreven, waardoor de website nu voor iedereen eenvoudig te lezen en te begrijpen is. Dat betekent wel, dat het oorlogsverhaal wat langer is geworden.

Graag wil ik de bezoekers van deze website die het verhaal alsmede de indeling daarover positief hebben uitgelaten bij deze hartelijk bedanken voor de e-mail ís die ik heb mogen ontvangen. Het is heel fijn om goede reacties te mogen ontvangen. Ook voor mijn webmaster is het leuk om  zulke berichtjes te mogen ontvangen met de mededeling, dat hij heel goed gedaan heeft.

Er zullen hier en daar door mijn webmaster zeker nog wat verbeteringen aangebracht worden. Ook de fotogalerij zal in de toekomende tijd op een goede en duidelijke wijze worden voorzien van teksten. Dit alles heeft zijn tijd nodig, maar hij zal dat in de komende maanden op een correcte en goede wijzen actualiseren.

Ik wil al diegene bedanken, die medewerking hebben gegeven om deze website te doen slagen.

In het bijzonder wil ik mijn webmaster, Johan Minkels, heel hartelijk bedanken voor zijn bijdragen, voor het tot stand komen van deze mooie website. Hij gaf de aanzet, om met mijn verhaal te beginnen zodat hij de website ďMonument PoeldonkĒ kon verwezenlijken.  

De auteur,

Martien Schuurmans

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.