De geschiedenis

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
De Aankomst
De Aanval
Gesneuveld
Na de strijd

De Geschiedenis

De volgende pagina's beschrijven de geschiedenis van hetgeen op de Poeldonk te Den Dungen is gebeurd.

Deel 1 - Aankomst op de Poeldonk op zaterdag 11 mei 1940

Deel 2 - De aanval op zondagmorgen 12 mei 1940

Deel 3 - Door het oorlogsgeweld gesneuveld

Deel 4 - De Poeldonk na de strijd

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.