Indie

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
De IndiŽgangers
Gedicht
Overige Info
Gesproken Brief

IndiŽ-gangers aan het Poeldonk Monument

Memorandum 4 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

(tekst van officieel memorandum van het Nationaal Comitť 4 en 5 mei)

Het Poeldonk monument voldoet ruimschoots aan deze opstelling. De IndiŽ-gangers houden er jaarlijkse hun herdenking. Het Market Garden comitť heeft in 1989 en 1990 met Amerikanen en Engelsen (waaronder Dan Griffiths) aan het Poeldonk monument hun gesneuvelden kameraden herdacht.

Sinds 1982 houden de IndiŽ-gangers jaarlijks op 4 mei, alsook de oud-strijders gezamenlijk hun herdenking. Zij leggen sindsdien de bloemenkransen ter herinnering aan hun gesneuvelden in IndiŽ alsmede voor hen die vielen nabij het monument op de Poeldonk. De bloemenkrans werd in 1982 door Chris v.d. Laak en Martien Broeren voor het eerst namens de IndiŽ-gangers gelegd. Door de jaren heen hebben diverse IndiŽr-gangers de kranslegging voor hun rekening genomen. In de afgelopen jaren hebben Wim v.d. Steen en Antoon de Laat de eer gehad om de kransen te mogen leggen.

Militairen uit onze parochie waren destijds bewoners van gemeente Den Dungen waarvan een aantal op het Maaskantje woonde (Maaskantje hoorde toen bij gemeente St. Michielsgestel maar bij de parochie Sint Jacobus de Meerdere te Den Dungen). Sinds de herindeling in 1995 is Den Dungen samengevoegd met gemeente Sint Michielsgestel.

Omdat de IndiŽ-gangers hun kameraden wilden blijven gedenken is het Poeldonk monument voor hen de meest geschikte plaats. Ik heb gemeend om van de gebeurtenissen betreffende de IndiŽ-gangers, door de jaren heen,  een samenvatting te maken en die op de website ďMonument PoeldonkĒ te plaatsen Dit vanwege de jaarlijkse herdenking bij  het monument.

Volgende bladzijde

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.