Opsporing

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Meer oudstrijders ...
van der Steen
Kragting

Opsporing

Onder dit gedeelte van de website komen de verhalen aan de orde die betrekking hebben op de opsporing van de oudstrijders en hun familie.

Op deze bladzijde wordt het verhaal verteld van de zoektocht naar de heer G.F. van der Steen en de heer W. Rehnsch. En via het veteranenblad kreeg ik contact met de heer Kragting. Hij was de kameraad van soldaat Jan Jansen van Dam.

 

Oproepen

Verder staan hier enkele oproepen van oud-strijders die op zoek zijn naar hun dienstmakkers.

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.