Bronnen

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Medewerkers
Boekenlijst Hofstad

Op deze pagina staat een verantwoording van de gebruikte bronnen.

 • Toon Schuurmans
 • A.D. (Bram) Goedegebuure
 • J. Scheele
 • P. Luteijn
 • Brabants Dagblad 20 maart 1970

 • Brabants Dagblad 3 april 1970

 • Brabants Dagblad 6 mei 1970

 • Brabants Dagblad 3 mei 1980

 • M v.d. Hofstad (IndiŽ-gangers)

 • W. v.d. Wassenberg

 • Boek: Ereveld Loenen, laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers, Jan Heerze, Jack Kooistra, Johan Teeuwisse

 • Boekwerk:Ď verdediging van Noord - Limburg en Noord-Brabantí

 • Niod

 • Instituut Militaire Geschiedenis(IMG)

 • Dhr. Van der Steen

 • Jan Ondersteijn

 • A.H.Schalken

 • Archief Gemeente Den Dungen

 • Luitenant Kolonel E.H. Brongers

Fotoverantwoording

 • Martien Schuurmans

 • Johan Minkels

 • Gemeente Sint-Michielsgestel (Foto's betreffende de onthulling in 1970)

 • Frans v.d. Wal (Kleurenfoto's van de eerste herdenking in 1970)

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:06

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.