Herdenking 2008

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Programma 2008
Dhr. Leenen
Mevr. van Ommen
Gebeurtenissen 2008
Dhr. Sanders
Gedicht

Dodenherdenking - 4 mei 2008

Op deze pagina treft u een aantal verwijzingen naar de dodenherdenking welk is gehouden op 4 mei 2008

 

 


Een dankwoord

(Eerder gepubliceerd in het parochieblad "De Ware Jacob")

Beste medewerkers, vrienden en kennissen,

Wij hebben een mooie en respectvolle dodenherdenking mogen meemaken. Ik wil iedereen die medegewerkt heeft bij de uitvoering van de herdenking hartelijk bedanken voor hun volledige inzet om de herdenking optimaal te doen slagen.

Ik wil zeker mijn broer Albert niet vergeten, hij heeft mij geholpen met de voorbereiding voor deze 4 mei herdenking en ook veel werk gedaan zodat alles er netjes en mooi uitzag rondom het monument.

Martien Schuurmans,

CoŲrdinator Dodenherdenking.

Poeldonk 4 mei 2008.

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:11

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.