Uw Reacties

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Lkol E.H. Brongers

Reacties, Aanvullingen, op- en aanmerkingen.

Regelmatig ontvang ik reacties van enthousiaste lezers van deze website.

Met ingang van 1 augustus 2005 zal ik de meest belangrijke reacties via deze pagina publiceren.

  • Allereerst een reactie van de Luitenant-Kolonel b.d. E.H. Brongers. De heer Brongers heeft een aantal wijzigingen en aanvullingen op de pagina Gesneuveld. De pagina is ondertussen aangepast en aangevuld met de nieuwe gegevens.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:18

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.