Herdenking 2005

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Samenvatting
Pastor van Beurden
Burgemeester
Jan Sanders
Elsaline Muskens

Dodenherdenking 4 mei 2005

Via deze pagina kunt u allerlei zaken bekijken welke tijdens de Dodenherdenking van 2005 voor het voetlicht zijn gekomen.

Uitgebreide informatie welke u via deze pagina kunt benaderen

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.