Het monument

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Het oorlogsmonument

Het was in maart 1970 dat architectenbureau van de heren H.C. Cooymans en M.H.J. de Laat, de opdracht kreeg van het bestuur van VeViVo (Vereniging Viering Volksfeesten) om een ontwerp te maken voor een monument dat moest dienen om de gesneuvelden militairen jaarlijks op de Poeldonk te kunnen herdenken.

Het moest een herdenkingsmonument worden met een eenvoudige maar toch betekenisvolle uitstraling. 

Men kan aannemen dat, vanwege de financiŽle middelen, de kosten van het monument niet te hoog mocht uitvallen. Met trots mag gezegd worden, dat het een mooi alsook een bijzonder statig monument is geworden. Je mag oprecht stellen dat het ontwerp heel veel respect verdient.

Het is niet zomaar een monument. Er is een symbool in verwerkt bij het ontwerpen.

De twee betonnen zuilen, uitgevoerd in bekisthout, zijn als het waren tegen elkaar aan gedrukt. Van breed naar smal in elkaar lopend, en weer van elkaar weer weg. Ook zijn deze zuilen verschillend van hoogte, dat symboliseert het grote leger tegenover het kleine.

Op de grootste zuil is een hardstenen graniet blok aangebracht, met daarop de tekst:

12 Mei 1940

Moesten hier velen het hoogste geven om ons in vrijheid te laten leven

Het monument is op 5 mei 1970 onthuld door de heer G. Baron van Voorst tot Voorst destijds de burgemeester van Den Dungen.

Sedert dat jaar (25 jaar na het einde van de oorlog) vinden de herdenkingsplechtigheden, ter nagedachtenis aan de gesneuvelden, plaats bij het monument op de Poeldonk.

In mei 2002 is door de gemeente Sint Michielsgestel (voorheen de gemeente Den Dungen), op aanvraag van Martien Schuurmans, een plaquette op het monument aangebracht waar de namen van de gesneuvelde militairen op staan vermeld. De gemeente Sint Michielsgestel gaf haar volledige medewerking hieraan. De gebroeders A.en M. Schuurmans hebben tegelijkertijd een informatiepaneeltje bij het monument geplaatst, waarop staat te lezen wat er gebeurde op die 12e mei in 1940.

Het oorlogsmonument op de Poeldonk is nog steeds prominent aanwezig en is bij de jaarlijks dodenherdenking niet meer weg te denken.

Op de basisschool  "t Kiemveld" alsmede op de basisschool "De Wegwijzer" wordt regelmatig aandacht besteed aan de oorlogshandelingen en over wat er in Den Dungen gebeurden tijdens de oorlog. Deze scholen komen(zover ik weet) met hun kinderen regelmatig een bezoekje brengen aan het, oorlogsmonument dat op de Poeldonk staat, waar ze uitleg krijgen van hun docenten.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 21-08-2017 10:39:24

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.