Herdenking 2009

Opdat wij niet vergeten

Home Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Programma
Burgemeester
Slotwoord
Foto's 4 mei 2009
Foto's 9 mei 2009
Belevenissen 2009

Dodenherdenking 4 mei 2009

Op deze pagina treft u een aantal verwijzingen naar de dodenherdenking welk is gehouden op 4 mei 2009

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:12

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.