Pastor Van Beurden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Pastor van Beurden begeleidt de 4 mei herdenking,

Zoals Pastor van Beurden al jarenlang de persoon is die de 4 mei herdenking op de Poeldonk begeleidt. Zo deed hij dat ook nu weer. Dat werk kent hij als geen ander en telkens weer te merken de veteranen en de toeschouwers met wat voor een groot gevoel en respect hij dat doet.

 Om rond de klok van 19.30 uur begon de herdenking met de woorden:

Welkom,

We staan hier op een plek waar geschiedenis is geschreven. “Majoor Döbken” en enkele van zijn mannen lieten hier ‘t leven aan het begin van de2e wereldoorlog. Wij zullen hun namen nooit vergeten; Majoor Döbken – Sergeant van Damen soldaat van Lenten. Zij waren helaas niet de enigen ..... ook ons dorp en zelfs in de Java – zee betreurde Den Dungen haar doden.

Ook hun namen noemen wij vandaag: Adrianus de Laat – Martinus Sleutjes – Nellie Lamers – Johan Steenbergen - Henricus van Lieshout – André de Laat – Johannes van Ham – Wilhelmus Kuijpers en met hen willen wij vanavond ook onze overleden oud-strijders gedenken die namens ons land gestreden hebben in onze voormalige kolonie; Nederlands Indië.

Vandaag mogen we ook de naam noemen van Jos Smits, die dinsdag 2 mei is gestorven. Hij was één van de vijf initiatiefnemers voor dit herdenkingsmonument, dat hij altijd heeft gekoesterd.

In het boek, ”en toen kwam er oorlog” las ik ’n brief van Joop van Ham, die gesneuveld is in de Java – zee; “Ik hoop er natuurlijk het beste van te maken, maar mocht ik vallen, moeten jullie niet bedroefd zijn, daar het mijn plicht is, doch bid een beetje voor me”

“Ik hoop er het beste van te maken” als we dat allemaal doen, wordt de kans levensgroot dat we elkaar‘s vrijheid respecteren. Als mensen de kans krijgen en aangrijpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen groeit er iets wat we als vrede ervaren. “Bid een beetje voor me”, daarom zijn we vanavond hier, bidden dat iedereen eens mag leven in vrede en vrijheid en wij daar ons steentje aan toe kunnen bij dragen.

Bidden dat onze missie naar Afghanistan zinvol en vooral ook veilig zal zijn, dat de doden herdenking van vanavond meer is dan het uitspreken van woorden, “dat nooit meer”, maar dat we de daad bij het woord voegen, zo leven en handelen dat we recht doen aan menselijke waardigheid van iedere mens, waar dan ook.

Na deze toespraak deed Pastor van Beurden de herdenking vervolgen met bloemenlegging, twee minuten stilte en vervolgde het programma. Bij de afsluiting sprak de Pastor zijn dankwoord uit aan iedereen die hun medewerking hadden gegeven. Er klonk applaus voor zijn begeleidende rol tijdens de herdenking en voor de herdenking die optimaal was georganiseerd.

Pastor van Beurden, bedankt voor uw belangrijke bijdrage.  

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.