Samenvatting

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Dodenherdenking 4 mei 2006 .

 

Ieder had zijn taak, het moest lukken. Ik ging er vanuit dat de communicatie over het basisprogramma voor de herdenking, de eventuele aanpassingen en wijzigingen werden doorgegeven per e-mail aan de betreffende personen, zoals het Oranjecomitť, gemeente en Pastor van Beurden. Er kon gewoon niets misgaan als je bijna iedere dag eventuele veranderingen of aanvullingen netjes doorgeeft. Ik ga dan voor 100% inzet om de herdenking te doen slagen.

 

Wethouder J. Van Doorn hield namens Sint-Michielsgestel een toespraak en moest ook de kranslegging doen. Zij heette iedereen hartelijk welkom. Ook na het officiŽle gebeuren had de wethouder een speciaal dankwoord voor de veteranen voor hun komst.

 

Jammer dat het niet goed ging met de bloemenlegging, wat erg vervelend is geweest voor de betreffende personen. De bloemen werden niet in de volgorde aangedragen zoals die afgeroepen werden door Pastor van Beurden. Dit was erg betreurenswaardig. Dat zoiets toch nog kan gebeuren ondanks dat alles tot in de puntjes uitgewerkt was.

 

Dat betekende dat dhr. Rehnsch uit Den Haag, die zijn eigen bloemstuk niet heeft kunnen leggen. Dat moet zeer pijnlijk geweest zijn voor hem. Aan hem was de krans van de gemeente Sint-Michielsgestel aangedragen. Hierdoor kon het gebeuren dat de wethouder geen krans kon leggen. Wat moet je dan doen als het zo mis gaat! Vreselijk jammer is dat.

 

Ondanks dat alles was de Dodenherdenking bijzonder goed verlopen. Onze harmonie Wilhelmina uit Den Dungen had alle muziekstukken uitgevoerd die ik had aangevraagd. Geweldig gedaan allemaal. De harmonieleden John en Marjolein van der Aa hadden op mijn verzoek zelfs de mooie IndiŽ-melodie ďTerang BulanĒ ingestudeerd. John zou dat op trompet alleen spelen, maar hij verraste mij. Hij speelde deze melodie samen met zijn dochter, die klarinet speelt. Wat klonk dat mooi tijdens de herdenking, Bedankt daarvoor, ook mede namens de IndiŽgangers. Die hebben er nu nog over dat het zo mooi was. Veel IndiŽgangers waren geŽmotioneerd geraakt bij het horen van die prachtige melodie.

 

Dhr. A. Hoes, uit Den Bosch (medeoprichter van het IndiŽ monument in Den Bosch) had voor alle IndiŽgangers en toeschouwers een heel mooie en goede toespraak gehouden. Hij is zelf IndiŽganger geweest, dus hij weet waarover hij spreekt.

 

Dhr. Tonny van der Weele uit Wissenkerke, (http://people.zeelandnet.nl/awmev), van de BOSS organisatie, had een toespraak over het 14e R.I. waar ook zijn broer diende. De meesten die hier in Den Dungen hebben gestreden kwamen uit Zeeland. Het Poeldonk monument is voor die groep oud-strijders een bijzonder aandenken geworden.

 

De herdenking was geslaagd. En was met veel respect en eerbied georganiseerd. Pastor van Beurden was als ervaren persoon bijzonder goed op de hoogte. Hij begeleidt al jarenlang de dodenherdenking. Er is geen persoon die zo goed aanvoelt wat er gebeuren moet. Geweldig gedaan Pastor.

 

Dankwoord:

Gemeente Sint- Michielsgestel, Wethouder mevr. v. Doorn, Pastor van Beurden, dhr. A. Hoes, Dhr. A. van der Weele, Dhr. Tien van der Hofstad (namens de IndiŽgangers), mevr. van Ommen, http://www.gastdocenten.com/gastdocenten/Mevrouw%20T.%20van%20Ommen-Douwes.htm , de directe nabestaanden en familie van Majoor DŲbken, dhr. J. Sanders (voorzitter van Buurtschap de Poeldonk), Joris Schuurmans, de schoolkinderen Rens en Evy Vos en Chr. van Doorn en Iris Brullemans. Allen Bedankt

 

Ook dank aan,

Leden van Harmonie Wilhelmina, welke onder leiding stond van Fred Rasing, evenals het bestuur van Harmonie Wilhelmina voor de bijzondere medewerking, fotograaf Johan Minkels en G. van Breugel, RWP geluid Rob vd. Wijst, filmclub ďDe DonkĒ, en in het bijzonder Hotel Boer Goossens voor de 100 stoelen die wij gratis mochten lenen. Iedereen heel veel dank voor de optimale medewerking.

 

Natuurlijk willen wij de onze veteranen, dhr. P. Luteijn en zoon Tonnie, dhr. J. Scheele, dhr. en mevr. Kragting, dhr. en mevr. Rehnsch, dhr. en mevr. Prince, dhr. en mevr. Elkerbout, en enkele personen van de BOSS die aanwezig waren allen hartelijk bedanken voorde medewerking en medeleven. Het was geweldig mooi dat jullie gehoor gaven om de herdenking mede te doen slagen.

 

De hulp van de broers en zussen mag ik zeker niet vergeten te bedanken, zij deden veel werk voor en na de 4 mei herdenking.

 

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.