Programma 2006

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Programma, Dodenherdenking 4 mei 2006

 1. Aanvang, Dodenherdenking om 19.30  uur

 2. Intro; Adagio nr. 4  van Pavel Stanek,  Harmonie Wilhelmina. 

 3. Openingswoord: Pastor van Beurden

 4. Openingstoespraak met memorandum, Pastor van Beurden

 5. Toespraak,  wethouder van Doorn

 6. Friends for Life,  Harmonie Wilhelmina

 7. Toespraak,  namens de Indië-gangers, A. Hoes, 

 8. Gedicht: Joris Schuurmans

 9. Krans en Bloemenlegging:

 • Krans namens de Oud-strijders: Piet Luteijn en Jan Scheele,  14e RI

 • Krans namens de Indië-gangers: Toon de Laat en Wim v.d. Steen

 • Bloemen door Oud-strijder Renhsch, 14 RI.

 • Bloemlegging door Mevrouw Tine van Ommen                                  

 • Bloemen namens de Fam. de Lange- Döbken (Amerika):Rens en Evy Vos

 • Bloemen namens de nabestaande fam. Döbken: Chris van Doorn en Iris Brullemans

 • Krans namens de Gemeente Sint- Michielsgestel: Wethouder,  Mevr. v. Doorn

 • Krans namens inwoners Parochie Den Dungen, Pastor van Beurden.

 1. 2 minuten stilte

 2. Vendelgroet; Gilde Sint Catharina

 3. Taptoe, John van der Aa, ( Harmonie en Gilde met Vaandel)

 4. Gedicht: Buurtvereniging “ De Poeldonk”  Dhr. Jan Sanders

 5. Terang Bulan, deze melodie wordt gespeeld door John en Marjolein van der Aa

 •  Tegelijkertijd worden de witte duiven losgelaten door Rens en Evy Vos

 1. Toespraak; “het 14e  R.I.”  Dhr. Weele. 

 2. Wilhelmus,  Harmonie Wilhelmina.

 3. Dankwoord aan de oud-strijders en bezoekers,  Wethouder, Mevr. van Doorn, 

 4. Afsluiting, door Pastor van Beurden.

De bloemen en kransen worden aan de personen aangereikt door het plaatselijke Oranjecomité

De organisatie van de dodenherdenking is dit jaar in handen van Martien en Albert Schuurmans met goedvinden van Gemeente en het Oranjecomité.

Duur van de herdenking:  ongeveer 35 – 45  minuten  

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.