Jorsi Schuurmans

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Oorlog, 1940-Ď45 

Gedenk, wij als kinderen van vrede

Als bloemen wuivend in het veld van geluk
Dat de oorlog het vreselijke verleden

De aarde verwoeste en door elkaar kneedde
Waarvoor, waarom, en ten einde raad.

Gedenkt, gij gezegende en gezonden
Hen die vielen voor onze vrijheid

Zie hun gelaat en hun verschrikkelijke wonden
Van diegene die de ' ijzeren strijdí voor ons streden
Tast terug in het zinkend verleden

Gedenk hen, die allen vochten,

Gedenk hen, die vielen door den bitteren strijd
Gedenk hen, die voor ons de weg zochten

Gedenk hen die sneuvelden, het hoogste gaven, hun jonge leven.

 Bedankt, beste veteranen, allen streden voor onze vrijheid, wij zullen jullie nooit vergeten.

 Dank u wel.

 Joris Schuurmans                                             

 Gedicht, M.S.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.