Foto's 4 mei 2006

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto-pagina Dodenherdenking 4 mei 2006


 


Vlag halfstok


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Ontvangst bij de Majorca Bar


Zo warm was het


De bloemen die gelegd gaan worden


Piet Luteijn (97) met Albert


De genodigden


Rechts: Wethouder Van Doorn


De genodigde IndiŰgangers


Een mooi overzicht


Harmonie Wilhelmina


Nogmaals de harmonie


pastor Van Beurden en het Gilde


Wethouder Van Doorn tijdens haar toespraak


IndiŰveteraan de Heer A. Hoes


De heren J. Scheele en P. Luteijn


Een groet...


De heren W. van der Steen en A. de Laat


De heren W. van der Steen en A. de Laat


Rens en Evy Vos leggen bloemen voor de nabestaanden D÷bken


Christ van Doorn en Iris Brullemans leggen boemen voor de familie De Lange-D÷bken


Mevrouw T. van Ommen


Pastor Van Beurden


Vendelgroet


Joris Schuurmans


JorisSchuurmans


De Heer en Mevrouw Rechnsch


De Heer en Mevrouw Rechnsch


Taptoe door John van der Aa


Terang Bulan door John en Marjolein van der Aa


Terang Bulan door John en Marjolein van der Aa


Terang Bulan door John en Marjolein van der Aa


Evy en Rens Vos laten de duiven los


De Heer J. Sanders (Buurtvereniging de Poeldonk)


De Heer A. van der Weele tijdens zijn toespraak


Wethouder Van Doorn


IndiŰgangers


De herdenking was weer druk bezocht


Einde van der herdenking. Pastor Van Beurden dankt iedereen voor de aanwezigheid en deelname


Na de herdenking


Na de herdenking


Na de herdenking


Na de herdenking. Twee kinderen


Het monument in al zijn glorie

 
Copyright ę 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŰn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŰle doeleinden.