Herdenking 2004

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Welkomswoord
Dhr J vd Donk
Pastor v. Beurden
Dhr A Hoes
Dhr P Luteijn
Mandy Chaigneau
Eline Cooijmans
Karen Broeren
Floor v Boxtel
Marlou Groeneveld
Iris Groeneveld
Anoes v Gestel

Dodenherdenking 4 mei 2004

Uitgebreide informatie welke u via deze pagina kunt benaderen

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.