Marlou Groeneveld

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

PIJN

Door Marlou Groeneveld

Er was oorlog in ons land,
Dat zag je overal ook in de krant.
Ze schoten mensen dood,
Uit angst en uit nood.
De mensen hadden veel verdriet
en huilden de hele dag,
Terwijl Hitler langs kwam met een gemene lach.
Ze deden elkaar veel pijn...
zou er ooit nog vrede zijn?
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.