Anoes v Gestel

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

PIJN

Door Anoes van Gestel

Elke dag weer pijn.
Elke nacht weer die droom, ontsnapt aan de dood.
Het is waanzin al die oorlog,
Elke dag weer het zelfde liedje.
Onschuldige kinderen leven in pijn
en zien hun ouders voor hun ogen sterven.
Pijn, elke dag weer, elke nacht het zelfde.
Nooit die pijn voelen zou fijn zijn maar het is zo.
Niemand denkt meer aan die tijd dat oorlog niet bestond.
Waarom is het in de wereld gekomen?
Pijn elke dag, elke keer die droom.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.