Mandy Chaigneau

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

PIJN

Door Mandy Chaigneau

In mijn dromen is het oorlog.
Mensen verdrinken in verdriet en pijn.
In mijn dromen is het oorlog.
Nooit zal het in de harten van die personen
weer licht kunnen zijn.
In mijn dromen is het oorlog.
Mensen verliezen, maar nooit zullen ze hun
geliefde vergeten zijn.
In mijn dromen is het oorlog.
Het is te erg om met woorden te beschrijven.
In mijn dromen is het oorlog.
Nooit zal de wond in de gedachten geheeld zijn.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.