Karen Broeren

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

PIJN

Door Karen Broeren

Elke dag zie je hem staan.
Elke dag voel je de pijn dat hij weg is.
Waarom kan je niet bij hem zijn.
Je voelt een traan.
Je veegt hem weg.
Je wil wraak.
Waarom hebben ze dit gedaan?
Waarom hebben ze gezorgd,
dat hij niet meer bij je kan zijn?
Je voelt de pijn.
Je hebt een verlangen naar hem.
Je wilt hem zien
Je wiI ze laten voelen,
hoe het is om iemand te verliezen
Je wil ze dezelfde pijn laten voelen die jij ook hebt
Je wil ze ook wakker laten liggen
Je wil ze het ook laten voelen
Je wil ze laten weten wat echte pijn is
Je voelt zelf weer de pijn terug komen
Je gaat huilen.
Je voelt het.
Het is zo erg, dat je ze het niet toewenst
en op een andere manier ook weer wel.
Je weet niet wat je wil.
Je bent verward.
Je voelt de pijn.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.