Eline Cooijmans

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

NOOIT MEER...

Door Eline Cooijmans

Nooit meer oorlog in ons land,
geen mensen boos en verdrietig.
Geen geweer en geen pistool,
geen mensen in gevecht.
Er komt een einde aan de oorlog,
aIleen maar mensen met een glimlach van geluk.
De mensen hand in hand,
want er is vrede in ons land.
Alle pistolen en geweren in een kast,
de kast in een hoekje van de zolder.
Geen mens die over oorlog praat,
want vrede is het onderwerp.
Nooit meer boze tranen bij de mensen,
aIleen maar tranen van geluk.
De oorlog is eindelijk weg,
en de vrede is steeds onder ons.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.