Floor v Boxtel

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

OORLOG

Door Floor van Boxtel

Wat was hier aan de hand.
Toch zeker geen oorlog in Nederland?
O nee dat kon niet, zo veel pijn en verdriet.
Vechten en slaan, dat is wat iedereen zag
Zo veel doden en gewonden, iedere dag
Die van alles wilden maar niets konden.
Ik zal oorlogen echt niet missen.
Het zijn enge en akelige gebeurtenissen.
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.