Gebeurtenissen 2008

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog
Foto's 17 mei 2008
Grevelingen
Silent Wings
Zuiderpark

Verslag gebeurtenissen 2008.

Het is weer een tijdje geleden dat mijn site is uitgebreid. Hoewel ik het steeds rustiger krijg omdat dat de veteranen van '40 - ’45 ouder zijn worden. Er komen soms bij mij mailtjes binnen met vragen, gesteld door kinderen van oorlogsveteranen, over wat vader zou hebben meegemaakt tijdens de meidagen van 1940. Er is ontzettend veel gebeurd maar ik kan onmogelijk op alle vragen antwoord geven. De veteranen die ik opspoorde vertellen niet zo veel over wat ze hebben meegemaakt. Ook kunnen ze hun militairen kameraden, waar ze mee omgingen tijdens de mobilisatietijd en daarna, niet zo goed meer herinneren. Het is erg lang geleden om nog precies te vertellen hoe alles is gegaan in die meidagen. De veteranen van 14e RI. waar ik mee omga, zijn al ouder dan 90 jaar en de oudste wordt, als hij dat mag beleven, in maart 2009 100 jaar. Hun geheugen laat hen soms in de steek.

De veteranen willen zo lang als mogelijk hun kameraden gedenken. Ze komen niet meer op de nationale herdenkingsdag van 4 mei. Dit is voor de oude veteranen veel te zwaar geworden vooral in de avonduren. Daarom geef ik (wij), hen de mogelijkheid om naar de bijeenkomst te komen die ik organiseer op de eerste zaterdagmiddag na 4 mei. Dit is voor hen heel rustig en alles gaat dan ongedwongen, dus geen drukte en voelen ze zich dan op hun gemak. Na de herdenking sluiten we de dag af met een diner bij hotel restaurant, “Boer Goossens” bij ons in het dorp. Dat is een heel gezellige afsluiting voor ons en de veteranen.

Overlijdensberichten

Op 7 januari 2008 is Mevr. Collet – Döbken, de dochter van Majoor Döbken, na enkele dagen ziek zijn, plotseling overleden. Mevr. Collet - Döbken liet vanaf de tijd dat zij op de hoogte was gebracht dat er een oorlogsmonument staat in Den Dungen steeds op 4 mei bloemen leggen voor haar vader Majoor Döbken en mede gesneuvelden.

Op 7 juli 2008, is Tiny van der Hofstad, Tiny of Tien, geheel onverwachts op 71 jarige leeftijd overleden. Dhr. Van der Hofstad heeft 11 boeken geschreven de gebeurtenissen die onze Dungense Indië-gangers hebben meegemaakt. Tiny was altijd er voor zijn Indië-gangers. Ik was door Tien ook nauw betrokken vooral bij de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei aan het Poeldonk monument. Tiny was er altijd om zijn Indië veteranen uit onze parochie, waar mogelijk, bij te staan.

Tiny van der Hofstad was voor mij een bijzonder goede vriend waar ik veel van heb geleerd vooral over de oorlogsgeschiedenis, wij konden daar uren over praten. De Indië veteranen van 4-11- R.I. zullen hem erg missen. Tiny was een duizendpoot en stond werkelijk voor iedereen klaar. Nooit deed iemand tevergeefs beroep op hem, hij heeft reünies georganiseerd voor zijn Indië-gangers, (betaald uit de opbrengst van zijn verkochte boeken). De Indië-gangers zijn werkelijk verwend geweest door Tien. Verleden jaar was hij voor het eerst, omdat ik dat vroeg, naar de Roermond herdenking geweest. Wat heeft hij daar van genoten, en hij kon daar met zijn Indië veteranen, vrienden en kennissen praten. Ik mis hem, vooral ook zijn verhalen en kennis, nu hij er niet meer is.

Bedankt Tien.

4 mei herdenking

Ook dit jaar belde burgemeester Pommer, van Gemeente Sint-Michielsgestel (http://www.sint-michielsgestel.nl) mij met de vraag of ik de dodenherdenking zou willen organiseren. Ik heb dat natuurlijk aanvaard omdat ik mij heel betrokken voel met de Indië veteranen en dodenherdenkingen waar ik zelf ook graag naar toe ga als ik daarvoor de tijd heb. Ik had mij bij de herdenking van 4 mei 2008 weer gericht op de Indië-gangers uit onze parochie en omtrek. Maar natuurlijk ook voor alle gesneuvelden waar ook ter wereld die door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Het was voor mij de derde keer dat ik (met hulp van mijn broer Albert) deze herdenking had georganiseerd waarbij vermeld moet worden dat ik verleden jaar, 2007, de dodenherdenking heb georganiseerd met Jan Sanders, voorzitter van buurtvereniging “de Poeldonk (http://bvdepoeldonk.come2me.nl/267489/intro) Dit jaar organiseerde ik de dodenherdenking helemaal alleen. Het was weer een correcte en goede herdenking. Alles liep vanaf het begin goed en alle betrokken verenigingen en instanties werkte optimaal mee, wat heel prettig was. De herdenking had ik in ruim 10 dagen rond. Allen bedankt voor jullie medewerking in welke vorm dan ook. Het was geweldig, alle lof voor iedereen. Foto’s zijn hier te zien.

Besloten bijeenkomst op 17 mei

Dit jaar, op zaterdag 17 mei, was er weer een bijeenkomst georganiseerd voor de Oudstrijders. Op zaterdagmiddag kwamen de eerste veteranen al vroeg bij ons aan. Het was weer een prettig weerzien na lange tijd. Na koffie en koek en even later broodjes/krentenbollen enz. hadden we veel met elkaar gepraat over de oorlogsgeschiedenis en wat er is voorgevallen op 12 mei 1940. “Het blijft steeds, nu na 68 jaar, als een zware blok in mijn leven aanwezig. Al die nare herinnering zijn nog vers in je geheugen gebleven”, zei een veteraan.

Het was interessant om hun verhalen weer aan te horen. Rond 15.00 uur gingen we bloemen leggen bij het monument. Dhr. Kragting  uit Tiel, legde zijn bloemen voor zijn beste dienstkameraad, Jan Jansen van Dam, die destijds in Leersum woonde, en voor de gesneuvelden. Daarna legde Piet Luteijn het bloemstuk, namens familie de Lange – Döbken uit Amerika. Tiny van Buuren legde bloemen voor dhr. Collet - Döbken, uit Brussel, voor zijn schoonvader Majoor Döbken. Frens van dan Biggelaar legde bloemen namens oud-veteraan, Sjors van der Steen uit Terneuzen en dhr. Ton Prince legde bloemen voor zijn vader en alle gesneuvelden mede namens zijn vrouw. Jammer dat het een beetje regenachtig was maar nadat de veteranen rustig in gedachten bij het monument hun kameraden hadden herdacht, gingen we weer naar binnen om na te praten onder genot van frisdrank, wijntje of borreltje. Rond 16.30 uur gingen wij naar Hotel Cafe Restaurant Boer Goossens (http://www.boergoossens.nl) voor het diner.

Diner

We hebben daar langdurig met elkaar kunnen genieten van het diner, dat door dhr. en mevr. van den Biggelaar uit Den Dungen was aangeboden. Foto’s kun je hier zien.  Dhr. van den Biggelaar was verleden jaar, 12 mei 2007, ook bij Boer Goossens en bij het horen van de toespraak dat Piet Luteijn hield over wat er gebeurde op de Poeldonk op die 12e mei 1940 raakte Frens van den Biggelaar geheel onder de indruk over wat Piet Luteijn had verteld. Frens kwam naar Piet en beloofde dat hij en zijn vrouw Mia het volgende jaar (dus in 2008) een diner zou aanbieden. Het echtpaar van den Biggelaar had op 17 mei 2008 dat op een geweldig manier nagekomen. Van alle personen heeft het echtpaar veel dank en tevens bloemen ontvangen voor het diner en gezelligheid. Frens en Mia het was geweldig mooi, ook van onze kant als organisatie hartelijk dank daarvoor. Tot het volgend jaar.

Frens van den Biggelaar heeft een goed lopende hoveniersbedrijf, dat gespecialiseerd is in tuinaanleg en gemeentewerken en kwaliteit en goede werkzaamheden is zijn grondslag. Diverse gemeentes en grote bedrijven hebben veel vertrouwen in zijn onderhoudswerkzaamheden. Frens heeft ook als hobby een prachtig landgoed; Arboretum “ d’n Hooidonk” genaamd, aangelegd. Hij hoopt dat in de toekomst dat voor alle mensen open te kunnen stellen, zodat de mensen, ook uit de verre omtrek kunnen genieten van al die mooie bomen en struiken. 1500 bomen en struiken waarvan 1200 verschillende. Dit allemaal als hobby.

Mondriaan College, Oss

De studenten van de Mondriaan College, uit gemeente Oss kwamen op 19 en 20 mei het Poeldonk monument bezoeken. Er waren zoals andere jaren ongeveer 250 tot 300 jongeren bij het monument geweest. Ze moesten opdrachten uitvoeren die ze hadden meegekregen van hun docenten over de oorlogsgeschiedenis.  Als laatste bezoeken de jongeren kamp Vught, http://www.nmkampvught.nl en gaan dan weer terug, per fiets, naar huis. Ik vind het steeds heel leuk om met de jongeren te praten en over hun gedachten te wisselen over herdenkingen en over oorlogen in het verleden en nu in deze tijd. Veel jongeren vinden het heel belangrijk om herdenkingen te houden, er is dan toch een waarschuwing die daar vanuit gaat, maar daarmee leven, dat is wat anders. Foto’s kun je hier zien

Reünie Oirschot

Afgelopen jaar ben ik naar een reünie geweest in Oirschot samen met een neef van mij die daar in de jaren vijftig geleden gelegerd was. Het was zeer warm weer, het zonnetje brandde er op flink op los. Het was machtig mooi en heel interessant om al die oude en nieuwe tanks en ander militaire voertuigen daar te zien. Voor mij was het de eerste keer dat ik de militaire legerplaats had bezocht. Fijn om dat allemaal te hebben meegemaakt.

Ik heb ook gesproken met een militair die in Afghanistan was geweest. Hij ging daar weer naar toe, vertelde hij, en was in voorbereiding. "Tegenwoordig zijn we goed getraind en hebben we veel goed materiaal. We hebben goede verzorging en komen daar niets te kort. Het is en blijft daar gevaarlijk, maar ik heb gekozen daarvoor en ik wil meehelpen aan de wereldvrede, daar heb ik echt voor gekozen. Er kan altijd iets gebeuren. Het is gevaarlijk, maar als je hier in de bouw of over de drukke wegen rijdt, kun je ook wel gevaarlijke situaties voorkomen" 

"Ik heb een oom die in Indië is geweest. In die tijd was dat vreselijk omdat die militairen daar niet op waren voorbereidt. Maar ook omdat die militairen geen goed materieel hadden. Wij zijn maar een korte tijd in het oorlogsgebied vergeleken met de Indië veteranen. De Indië veteranen zijn niet goed ontvangen en behandeld bij thuiskomst en daarna.  Nu is er wel meer aandacht voor hen zoals de Veteranendag waar we wat kunnen praten met hen. Wij worden nu in deze tijd wel goed ontvangen en ook behandeld. Gelukkig is dat veel beter geworden."

Ik ben blij eens met zulke jonge militair gesproken te hebben.

Grevelingen herdenking Den Bosch - 15-8-2008

Een van de herdenkingen die ik meemaakte in het afgelopen jaar was de vrouwenherdenking voor “de vergeten vrouwen”. Het monument staat bij de Grevelingen flat in Den Bosch. Foto’s zijn hier te zien. De herdenking was zeer indrukwekkend en voor het eerst hoorde ik in toespraken, wat er zoal is gebeurd met de jonge meisjes en vrouwen tijdens de Japanse bezetting en de Bersiaptijd in het voormalig Nederlands - Indië. In de toespraken kon je mensen zien huilen, ook tijdens het zingen (Honi koor) zag ik mensen van het koor tijdens het lied  “de vergeten vrouwen”, huilend zingen.

Ook Tine van Ommen was uitgenodigd om haar belevenissen te vertellen in een toespraak. Wat is oorlog toch iets verschrikkelijks denkt je steeds, hoe kan dat allemaal zo gebeurd zijn. Toespraak Tine van Ommen.

Een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiaptijd in het voormalig Nederlands - Indië:  dat was er nog niet in Den Bosch. Meer informatie op deze websitepagina -> http://www.pelita.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=727

Indië herdenking, Den Bosch

De Indië herdenking, in het mooie  Zuiderpark in Den Bosch, j.l. 16 augustus, was weer zoals ieder jaar met veel gevoel en met grote inzet georganiseerd. Dit jaar werd voor het eerst (op mijn verzoek) de mooie Indische melodie “Terang Bulan” uitgevoerd door een muziek ensemble, uit Den Bosch. Dat was ontzettend mooi, ik heb die prachtige melodie nog nooit op deze wijze gehoord. Een groot compliment voor het muziek ensemble. Foto's zijn hier te zien

Indië herdenking Roermond

Ook Roermond stond op mijn verlanglijstje, en we hadden goed weer die dag. De herdenking is al jarenlang tot in de puntjes geregeld. Heel mooi en goed koor en de militaire muziek was leuk. Het gezongen “Onze Vader”in het Indisch  (“Bapa Kami”) was erg emotioneel. Zo ook “Terang Bulan”.  Ik ben onder de indruk en blij dat ik daar geweest ben.

Market - Garden herdenking, Den Dungen

De laatste herdenking, op 20 september, was de Market - Garden herdenking aan de Litserstraat in Den Dungen. Het was een kleine bijeenkomst, georganiseerd Jos Korsten (docent, ” ’t Kiemveld” in de Dungen). De Engelse veteranen zijn ook nu weer hartelijk ontvangen. Wethouder Joke van Doorn, die een korte toespraak had waarin zij, de zeer oud geworden veteranen, bedankten. Zie hier Market Garden foto’s 

Statistieken

Bij het monument op de Poeldonk komen regelmatig bezoekers kijken. In de zomermaanden zelf heel veel als het mooi weer is. Ook de website, die door Johan Minkels steeds wordt uitgebreid en bijgehouden, wordt heel veel bezocht. In het afgelopen jaar waren er 6550 bezoekers geweest en waren er 23.616 pagina’s geopend, dus zal deze site voorlopig nog wel blijven. De site die altijd heel druk bezocht wordt is in augustus 2002 geopend. In die tijd waren er meer bezoekers als nu, maar ik ben heel tevreden. Jammer dat de telling van TopStad Statistieken, in november was uitgevallen, daardoor moest de telling op 9 december 2007 opnieuw beginnen.

Tot Slot

Hoe de herdenking dit jaar zal zijn weet ik niet. Het wordt in ieder geval wel steeds rustiger voor mij nu de veteranen oud zijn worden merk ik. Ook Indië-gangers worden ook steeds ouder en hun bezoek om aan herdenking aanwezig te zijn zal minder gaan worden. Er waren destijds 53 Indië-gangers uit onze parochie naar het Nederlands Indië gegaan. In het afgelopen jaar zijn er vier Indië-gangers overleden, op dit moment er nog 21 Indië-gangers in leven.

Tot zover het verslagje over het jaar 2008. Ik wil iedereen bedanken voor de e-mails en mooie woorden die ontvangen heb in het afgelopen jaar. Al die complimenten zijn voor mij de reden dat de site voorlopig actief blijft.

Martien Schuurmans.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:10

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.