Programma 2008

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Programma: dodenherdenking 2008.

Aanvang dodenherdenking om 19.30

1.    To my country: Harmonie Wilhelmina: o.l.v. dhr. Rasing

2.   Openingstoespraak met memorandum; Pastor van Beurden.

3.   Blijf mij nabij: Gemengd koor: o.l.v. A.van Boven

4.   Toespraak: Weth. Ben. Leenen

5.   Air: van J.S. Bach: Harmonie Wilhelmina: o.l.v. dhr. Rasing

6.   Verhaal: Jan Sanders, namens buurtver. De Poeldonk.

7.   Kranslegging aan het monument

8.   Gemeente Sint-Michielsgestel: Weth. Ben Leenen

9.   Namens IndiŽ-gangers: Wim v.d.Steen en Ad v.d. Hofstad.

10. Namens de inwoners van Den Dungen; Pastor van Beurden

11. Twee minuten stilte

12. Vendelgroet: Gilde Sint Catharina

13. Taptoe: door John van der Aa

14. Toespraak: Mevr. Tine van Ommen

15. Nader mijn God: Gemengd koor, olv. A. van Boven

16. Terang Bulan: John v.d. Aa, met dochter Marjolein. Tegelijkertijd worden de duiven losgelaten door schoolkinderen.

17. IndiŽ - gedicht: Joris Schuurmans

18. Wilhelmus: Harmonie Wilhelmina: o.l.v. dhr. Rasing

19. Afsluiting met dankwoord: door Pastor van Beurden.

 

Duur herdenking: plus/minus. 45 minuten.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:11

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.