Chr. v. Beurden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Toespraak Pastor Chr.van Beurden, tijdens de herdenking 2002

Mag ik u allen van harte welkom heten bij het oorlogsmonument hier op de Poeldonk.

Het wordt een gedenkwaardige avond vanavond, omdat de mensen die hier gesneuveld zijn ook hier echt hun naam krijgen, niet alleen de herdenkingsplaatje naast de Kerk, maar ook hier op de Poeldonk waar de gevechten hebben plaatsgevonden.

Wij zijn vanavond samen met hun familieleden en met mensen die hier de strijd hebben meegemaakt, met al diegene die in de oorlog hun dierbare hebben verloren.

Wij hebben zojuist tijdens onze kerkviering, hun namen mogen noemen en mogen herdenken en straks ook zullen we de namen van hen die sneuvelden, onthullen.

Maar wij willen breder herdenken, wij willen al diegene gedenken die in de oorlog '40-'45 hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Wij willen al diegene gedenken die gestorven zijn door zinloos geweld, wij willen al diegene gedenken die vele miljoenen die aan beide zijden zijn gesneuveld en hun gezin vaderloos, soms ook kinderloos moesten achterlaten.

Het is goed om te gedenken, maar het is vooral goed om te bezinnen, want bezinnen op vrijheid en vrede, dat kan vrede binnen handbereik brengen en ik zal ook u willen uitnodigen, om niet alleen vandaag twee minuten stilte in acht te nemen, maar dat eigenlijk iedere dag te doen, twee minuten om tot inkeer en bezinning te komen, want ik denk, dat twee minuten stilte zó kostbaar kunnen en zullen zijn dat wie dan ook, werkelijk vrede en vrijheid binnen handbereik brengen.

Dan bouwen wij samen aan oase van vrijheid en oases van vrede en al die oases met elkaar verbinden, kleine eilandjes, kunnen straks één groot uitgestrekte vlakte worden waar mensen in vrijheid en vrede met elkaar kunnen en willen leven en ik hoop dat we die vrede en vrijheid op dit moment ook samen mogen voelen en ervaren.

 

Afsluiting herdenking Chr. van Beurden.

Het is vanzelfsprekend als we hierlangs komen even te kijken naar het monument dat gelukkig een naam gekregen heeft. Het lijkt zo vanzelfsprekend om in de toekomst even te stoppen en over het vlondertje naar het monument gaan.

Het lijkt zo vanzelfsprekend een dodenherdenking, met medewerking van de Harmonie, Vocalise, gilde Sint Catherina, het Oranje Comité, de familie Schuurmans, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Was alles maar vanzelfsprekend, dan konden we ook na vandaag ervaren, dat we hier vandaag vieren dat vrijheid en vrede een kostbaar verworven erfgoed is dat tot stand gekomen is, met veel lijden en veel pijn, zelfs met dood en verderf.

Daarom zijn twee minuten stilte, ó zo belangrijk, niet alleen vandaag, maar hopelijk iedere dag dat wij samen zijn, alleen op een onbewaakt moment, twee minuten stilte in acht nemen om te kijken, hoe kunnen wij samen bouwen aan vrede.

Dank je allemaal dat u hier was om onze overledenen in de tweede wereldoorlog te herdenken. Dank je, dat ook zij hier mochten zijn, die aan die strijd hebben deelgenomen. Dank je, van uw spontane medewerking en hopelijk heeft deze viering zijn doorwerking in ons verdere leven.

Dank u wel.

Pastor van Beurden, parochie Sint Jacobus de Meerdere Den Dungen.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.