Foto Galerij 2002

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto Galerij

Onderstaande foto's geven een indruk van de herdenking in 2002.

In dat jaar werd een extra tekstpaneel aangebracht. Tevens werd een informatiepaneel naast het monument geplaatst.

In 2002 werd oudstrijder Luteijn en de families van de gesneuvelden opgespoord.

Onderstaande foto's zijn gemaakt door J.A.H.M. MInkels


 

Overzicht van de aanwezigen

Toespraak Wedhouder van den Wassenberg

Toespraak Pastor van Beurden

Toespraak de Heer Scheele

Toespraak de Heer Luteijn

Onthulling Plaquette door de heren Scheele en Luteijn

Saluut door de beide oudstrijders

Kranslegging door de oudstrijders

Bloemenlegging namens de nabestaanden van de Majoor D÷bken

Kranslegging door de Indiegangers

Zangkoor Vocalise

Vendelgroet door een lid van het gilde Sint Catherina

last Post door een lid van harmonie Wilhelmina

De bloemenzee na de herdenking

Samenkomst in de keuken bij de familie Schuurmans

De heren Luteijn en Scheele

De oudstrijders bij het monument

Famile van de soldaat Jan Jansen van Dam

Nabij de Zuid Willemsvaart

Het Gilde Sint Catherina

Firma van Baast komt de plaquette en het informatiepaneel plaatsen. Hulp wordt geboeden door Albert Schuurmans

Tekstpaneel plaatsen

Bevestigen van de plaquette

He he. Klaar !!!

De Plaquette

Tekst van het informatiepaneel

 
Copyright ę 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:07

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŰn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŰle doeleinden.