Een aanvulling

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Mobilisatie - Oorlogskruis - Een aanvulling

Voor onze veteranen, die hier op 12 mei 1940 op de Poeldonk bij het gevecht waren geweest, had dhr. A. van der Weele uit Wissenkerke, de onderscheiding “het Mobilisatie – Oorlogskruis” aangevraagd bij ministerie van defensie. Zoals ik al heb geschreven in het voorjaar was ik daar ook uitgenodigd en dat was een gebeurtenis die ik niet snel zal vergeten. Met veel respect voor de veteranen en met medewerking van gemeente Schouwe – Duivenland is die middag een prachtige middag georganiseerd voor de zes 14 R.I. veteranen. De burgemeester was vol trots dat hij de grote zaal beschikbaar kon stellen. Na het officiële gebeuren kregen genodigde een heildronk na met aperitiefjes na. Een mooie dag voor deze veteranen die met hun familieleden daar ook aanwezig waren.

Ook in Sint-Michielsgestel, Mobilisatie – Oorlogskruis uitreiking.

Doordat ik deze belevenis in Zeeland had meegemaakt dacht ik, dat moet hier in gemeente Sint Michielsgestel ook kunnen.

Ik had contact gehad met mevr. van der Horst van ministerie van defensie, afdeling onderscheidingen, die mij vertelde dat ik de volledige medewerking zou krijgen als ik zo snel mogelijk de aanvraagformulieren aan haar adres zou toezenden.

Mevr. van der Horst zou er den voor zorg dragen dat aan de veteranen, op 29 juni 2006, het Mobilisatie- Oorlogskruis uitgereikt zou kunnen worden. Dat is ook voortreffelijk gedaan, waarvoor mijn speciale dank aan Mevr. van der Horst.

Ik was al bezig met het invullen van lijsten voor de aanvraag van het “Mobilisatie – Oorlogskruis” toen dhr. Wessels (organisatie veteranendag 29 juni 2006) mij belde. Ik heb hem uitgelegd waar ik mee bezig was en dat ik de desbetreffende persoon van de gemeente al op de hoogte had gebracht.

In Den Dungen had ik de veteranen (ik ken ze allemaal)  dus al zelf benaderd. In ons dorp waren het er zes. Maar na enkele dagen had ik 10 aanvraagformulieren ontvangen en naar defensie gestuurd. Na een tijdje kreeg ik een e-mail van Mevr. Van der Horst, dat aan 10 veteranen het Mobilisatie – Oorlogskruis toegekend waren.

Samen met Dhr. Wessels heb ik alle veteranen bezocht. Dhr. Wessels kon zodoende kennis maken met de veteranen en bespreken hoe alles zou gaan tijdens de veteranendag.

Veel werk heb ik daar aan gedaan, maar de meeste oude veteranen wisten na de uitreiking niet, waaronder ook vele aanwezige in de zaal, wie de initiatiefnemer was die daarvoor gezorgd had. (gewoon vergeten bekend te maken?). Het is toch goed gekomen omdat ik daags daarna vijf telefoontjes had ontvangen van veteranen of hun families.

Mede door mijn initiatief kregen 10 veteranen het alsnog de erkenning die ze verdeinden De Mobilisatie - Oorlogskruizen zijn, door burgemeester Pommer, op 29 juni 2006 aan de betrokkenen uitgereikt.

Er moeten volgens mij, in onze gemeente, nog veel meer veteranen zijn van de oorlog ‘40 – ’45 Ik had er tenslotte maar zes uit Den Dungen ingeschreven. Voor twee veteranen, die wegens hun gezondheid niet aanwezig konden zijn, hoefde ik van familie het oorlogskruis niet aan te vragen. Anders waren er acht veteranen geweest.

In de andere drie dorpen (sinds de herindeling gemeente Sint Michielsgestel) moeten er zeker nog veel meer veteranen zijn dan die vier die tijdens de veteranendag aanwezig waren. Ik heb intussen de inschrijfformulieren voor het aanvragen van de mobilisatie – oorlogskruis aan dhr. Wessels overgedragen. Voor alle verdere aanvragen kunt u bij hem terecht.

Tijdens deze bijeenkomst heb ik een aantal foto's gemaakt. Deze zijn op deze pagina te zien.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.