Foto's 22-02-2006

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto's gemaakt tijdens de uitreiking van het Mobilisatie-Oorlogskruis op 22 februari 2006 te Schouwen-Duiveland

Martien in gesprek met de Burgemeester van Schouwen- Duiveland

Martien in gesprek met dhr. Rehnsch en dhr. van der Weele

Burgemeester mr. JJPM. Asselbergs toespraak

De oud-strijders die gehuldigd zijn

Inspecteur- Generaal van de Strijdmacht Luitenant- Generaal A.van Baal

Dhr. B. van Ast, wordt gehuldigd

Dhr. v. d. Hoek wordt gehuldigd

Dhr. T. Prince krijgt Postuum Mobilisatie - Oorlogskruisje voor zijn,(overleden vader).

Dhr. Rehnsch, wordt geŽerd met het kruisje

Dhr. van der Weele

Dhr. van er Weele ontvangt bloemen van gemeente bode.

de Jonge krijgt bloemen en felicitatie van Burgemeester

Martien in gesprek

In gesprek met de heer Van Baal. De heer Elkerbout en Tiny kijken toe

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.