Gesproken Brief

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Gesproken Brief

Om 'onze' jongens in Indie op de hoogte te houden van wat er in hun geboortestreek zoals gebeurden werden opnames gemaakt door "Het Thuisfront"

Deze groeten, welke werden in gesproken door de familieleden van den Indiegangers, werden meestal voorzien van een muzikale groet.

Groeten aan de Indiegangers

Geadresseerde

 

Opgenomen op was...

 

De Dames Koos van Son (links) en Dina Minkels

 

De muzikale groet op deze opname werd verzorgd door het plaatselijk orkest "De Melodisten"

Dit orkest bestond uit:

  • Theo van Grinsven (Drums)
  • Tieske Schuurmans (Saxofoon)
  • Toon Schuurmans (Trompet)
  • Piet van de Donk (Accordeon)
 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.