Overige Info

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Extra informatie

Nationale IndiŽmonument

In het stadspark Hattem in Roermond staat het Nationale IndiŽmonument.

Bij dit monument vindt jaarlijks op 7 september een herdenking plaatst.

Dit monument bestaat uit een aantal zuilen waarop de namen staan van meer dan 6000 gesneuvelde of anderszins in het voormalige Nederlands IndiŽ omgekomen Nederlandse vrijwilligers of diensplichtige militairen

Boeken

Boeiend en informatief zijn ook de boeken van IndiŽveteraan Anton P.de Graaff.

In zijn 10e boek "De laatste patrouille" zegt hij oa.(pag.12)

"Wat ik zeker weet is,dat het Indieboek nooit gesloten kan worden, op grond van wat voor rapporten of enquetes dan ook het Indieboek gaat pas dicht,als de laatste IndiŽ-veteraan het licht uitdoet en zijn "levenslange patrouille van Boven uit beŽindigd wordt."

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.