Burgemeester

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

TOESPRAAK DODENHERENKING 2005

 Dames en heren, jongens en meisjes,

Dit jaar is het 60 jaar geleden, dat ons land werd bevrijd van de onderdrukking door de Duitse bezettingsmacht en dat er ook voor onze mensen in IndiŽ een einde kwam aan de tweede Wereld Oorlog.

De dodenherdenking en de bevrijdingsfestiviteiten worden dit jaar, met name in onze gemeente, nog eenmaal massaal, in aanwezigheid van oud-verzetsstrijders en van veteranen van overzee, gevierd, ook hier vanavond in Den Dungen.  Welkom!

Voorzover ik weet is er geen land, dat naast de nationale dodenherdenking een aparte dag voor viering van de bevrijding kent.

Ik hoop, dat ook na dit jubileumjaar, 4 en 5 mei gedenkwaardige dagen blijven in de toekomst; het is een plicht tegenover hen die voor onze vrijheid hebben gestreden.

De herinneringen aan de oorlog moet bewaard blijven als waarschuwing voor de toekomst. Het aantal mensen, dat uit eigen ervaring weet heeft van de gebeurtenissen in de oorlog, in Europa en in ons IndiŽ, wordt steeds kleiner.

Toch moeten we er met elkaar, jong en oud, voor zorgen, dat de oorlog en de nagedachtenis aan onze slachtoffers niet uit ons bewustzijn verdwijnen.

Onze doden zijn pas echt gestorven als wij vergeten, waarvoor zij streden, waarom zij vielen. Het besef te mogen leven in een bevrijd en nog steeds vrij land moet van generatie op generatie worden doorgegeven.

Zestig jaar vrijheid, zestig jaar geen oorlog: het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is het helaas niet, wanneer we in de wereld om ons heen kijken.

En laten we vooral ook oog hebben voor wat er in ons land de laatste paar jaar aan het veranderen is. Vrijheid is kostbaar, maar o zo kwetsbaar goed.

Het thema van het Nationaal Comitť 4 en 5 mei voor dit jaar luidt: ď Vrijheid delen is de kunst.Ē

Wanneer je met 16 miljoen mensen in een klein land woont, kun je nooit de vrijheid helemaal voor jezelf opeisen. Dan moet je de vrijheid met elkaar delen, dan moet je geven en nemen; en dat is de kunst.

Overigens kun je ook bij begrip kunst en vraag stellen, of een kunstenaar volledig vrij moet zijn in alle uitingen, ook al raken daardoor heel veel mensen geshockeerd of gekwetst.

Alles mogen en alles kunnen, wil niet zeggen, dat alles ook moet kunnen.

Toch geldt ook hier boven alles, dat het maken van kunst en kennis nemen van kunst nooit verboden mag worden. Beide partijen moeten er in vrijheid een mening over kunnen uiten, zoals we ook een boze brief naar de krant kunnen sturen, zonder de persvrijheid aan te tasten.

Respect en naleving van grondrechten is een wezenskenmerk voor een vrije en democratische samenleving. Niet voor niets zijn deze rechten verankerd in de Grondwet.

Een land waar geen oorlog is, maar waar de grondrechten met voeten worden getreden, ken en mag geen vrij land genoemd worden.

Een bezetter, een dictatuur schrapt altijd eerst de grondrechten. 

Grondrechten kunnen echter ook met elkaar botsen of een belemmering vormen voor de strijd tegen het terrorisme.

Hoe zwaar weegt de individuele vrijheid tegenover de collectieve vrijheid?

Daarom is het zo belangrijk ons ervan bewust te zijn, hoe wij met de grondrechten en onze vrijheid omgaan.

Dat alles hangt samen met hoe wij met mensen, met elkaar omgaan.

Van alle aardse schepselen is alleen de mens ďpersoonĒ.

Persoon zijn is het kostbaarste wat de mens bezit.

De mens heeft geen waarde om wat hij heeft, maar om wat hij is.

De mens mag daarom nooit gebruik worden als een object, waarvan men gebruik kan maken als een werktuig of een ding.

Ieder mens is uniek en onherhaalbaar.

Daarom zijn alle mensen gelijkwaardig, ongeacht afkomst, geloof, ras, status of politieke overtuiging.

We moeten proberen vanuit dat mensbeeld onze vrijheid met elkaar te delen, vanuit dat mensbeeld elkaar willen zien en begrijpen, elkaar te respecteren, ook al zijn onze opvattingen, smaken en voorkeuren anders.

Dat is best moeilijk, zeker als die ander niet zo in elkaar zit.

En toch moeten we belangstelling voor elkaar tonen en elkaar leren te verdragen.

Vrijheid vraagt nu eenmaal om onderhoud, om een actieve houding, vrijheid eist  verantwoordelijkheid.

Onverdraagzaamheid ten opzichten van elkaar en onverschilligheid ten opzichte van de aantasting van de grondrechten, vormen een groter gevaar voor vrede en vrijheid dan bommen.

Er worden dagelijks duizenden bommen gelegd in woorden, in gedachten en daden, kortom in alle menselijke gedragingen, waardoor mensen worden buitengesloten, gekwetst en vernederd.

Laten we, te beginnen in onze eigen gemeente, in ons eigen dorp, er voor waken, dat onverdraagzaamheid en onverschilligheid een kans krijgen.

De jaarlijkse dodenherdenking, waarbij we stil staan bij de grote waarde, die vrijheid is en waarbij we stil zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers, in het bijzonder uit onze familie en uit onze gemeenschap, kan ons van gevaar voor onverschilligheid en onverdraagzaamheid behoeden.

Vrijheid delen is de kunst.

In dat verband wil ik ook aandacht vragen voor de vele oorlogsmonumenten, die met name onze gemeente rijk is.

Vandaag wil ik in het bijzonder de familie Schuurmans bedanken voor de bijzondere zorg, die zij besteedt aan het oorlogsmonument op deze plaats, waar letterlijk voor onze vrijheid gevochten is.

Op deze plaats willen wij vanavond in gedachten zijn bij allen, die hun leven lieten voor onze vrijheid.

Dat zij mogen voortleven in ons hart, in onze gedachten en in geweten, opdat er altijd vrede en vrijheid mogen zijn en blijven.

 

Burgemeester J. Pommer.

Gemeente Sint Michielsgestel.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.