Foto's 4 mei 2005

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto-pagina Dodenherdenking 4 mei 2005


 

Het Monument voor aanvang van de herdenking

Aankomst van harmonie Wilhelmina

Aankomst van het gilde Sint-Catharina

Een druk bezochte beijeenkomst

Veel belangstellenden

Opening door Pastor van Beurden

Gedicht door de Heer Jan Sanders

Gezang door Stichting Vocalise

Verzameld bij het monument

Enkele Oud-Strijders

Toespraak door Pastor van Beurden

Kranslegging

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:08

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.