Kragting

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Opsporing: De Heer Kragting zoekt oude dienstmakkers

Dhr. Kragting  uit gemeente Tiel had nog mooie oude mobilisatie foto’s, welke mij toegezonden heeft voor de site. Degene die daarop willen reageren, kunnen dat doen via de e-mail: monument.poeldonk@home.nl

Ik zal dan contact opnemen met dhr. Kragting. Vergeet niet uw naam en telefoon te vermelden en welk onderdeel u tijdens de mobilisatie gelegerd was. Dhr. Kragting was van het onderdeel, 2-III-16 R.I. 1938

van links naar rechts

1e rij (zittend):   H.v.d Bunt – Kok - J. Brandsen.

2e rij: Buis - Vt.klooster - Van Velsen – Huigen - en knielend, Jansen.

3e rij (staand): Kok - vd. Dikkenberg – Kragting - Jan van Dam- van Lunteren – Andriessen – V.d. Linden - Kok

 

2e foto - 26-3 – 16e R.I. 1938

Van links naar rechts

Staand: - v.d. Linden – Buis – v. ’t Klooster – van Velzel - Adj. Van Dam (cdt. Opl.) Jan van Dam – vd. Dikkenberg – van Lunteren – Andriessen.

Knielend: Jansen – V.d. Bunt – Brandsen – Kragting – en Huigen.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.