van der Steen

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Opsporing: De heer van der Steen zoekt zijn oude kameraden.

De heer van der Steen was tijdens de mobilisatie gelegerd in de General de Bonskazerne in Grave.

Hij behoorde tot IIIe Legerkorps - 6e Divisie - 14e Regiment Infanterie

 

Indien u contact met hem op wenst te nemen kunt u dat doen via het volgende e-mail adres (monument.poeldonk@home.nl)

Ik zorg dan voor de contactlegging met de heer van der Steen

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder nog een foto

Mobilisatie foto gemaakt in oktober 1939, te Esharen bij Grave

De man vooraan in het midden (lichte kleding) is Dhr. Sjors van der Steen uit Terneuzen. Hij was tijdens de mobilisatie ingedeeld bij 1-III-14 R.I. in de ďGeneraal de BonskazerneĒ  te Grave. 

Dhr. G.F. van der Steen zoekt contacten met veteranen die tijdens de mobilisatie in Grave waren. Ook zoekt hij oud-strijders die op 11 mei 1940 bij de Dungense brug aankwamen.

 

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:14

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.