Bouwplaat

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Bouwplaat

Door de heer Jos Korsten, onderwijzer van basisschool 't Kiemveld is een bouwplaat gemaakt.

Copyright op deze tekening berust bij de heer Jos Korsten. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij de bouwplaat ter beschikking heeft gesteld en dat we deze plaat via deze website mogen publiceren en verspreiden.

 

Met deze bouwplaat kunt u zelf het monument op schaal namaken.

Door op de tekening te klikken wordt een nieuw window geopend. Daarvoor heeft u Adobe Reader nodig.

Adobe is te downloaden via deze link http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

Vervolgens kunt u de tekening printen.

Advies:

Print de bouwplaat op stevig papier

 

Veel plezier!

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:18

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.