Mondiaan College

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Bezoek door leerlingen van het Mondriaan College te Oss.

Dat de scholen bij de oorlogsgebeurtenissen betrokken worden bleek wel op 14, 15, 16 en 17 juni 2004. Ongeveer 350 studenten van deze school kregen opdrachten mee dat ging over de oorlogsgeschiedenis van 1940-í45 ging.

Per fiets gingen de studenten langs de monumenten, waar hun opdrachten ingevuld moesten worden. Daarvoor moesten zij naar de plaatsen Geffen, Berlicum, Den Dungen waar het Monument Poeldonk staat (waarvan deze fotoís zijn gemaakt) en Vught, naar het Monument Fusilladeplaats .

Ik vind het heel belangrijk en heb daarom zoveel mogelijk fotoís gemaakt de schooljeugd aan het monument hier op de Poeldonk, om deze dan op mijn website te plaatsen. Zij kunnen dan zelf hun fotoís ophalen.

Ook is het natuurlijk een goed voorbeeld en dat doet volgen, zegt men wel eens.

Hopelijk dat op deze wijze onze schoolkinderen en de jongeren zich betrokken zullen blijven voelen, zodat de oorloggeschiedenis tot in de lengte van dagen zal blijven voortleven.

Bestuur en Docenten van het Mondriaan College te Oss hebben een goede voorbeeld gegeven om een examenstuk over de oorlogsgeschiedenis te laten maken.

De foto's van 2004 staan op deze pagina.

Ook in 2005 hebben leerlingen van het Mondiraan College het monument bezocht. De foto's daarvan zijn hier te zien.

Foto's van het bezoek in 2006 zijn hier te zien

Ook in 2007 waren leerlingen van het Mondiraan College van de partij. Klik hier voor de foto's

In 2008 waren de leerlingen van het Mondriaan College gederom van de partij. Hier een fotoimpressie

En natuurlijk waren de leerlingen an het Mondriaan ook in 2009 weer op bezoek bij het monument. Hier enkele foto's

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:19

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.