Info Boek

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Een monumentaal oorlogsverhaal

de Meierij in de Tweede Wereldoorlog in 78 gedenktekens

 
Auteurs:

Uitvoering:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Jaar:

ISBN:

F. van Gaal & Jacques van Eekelen  

paperback


156

Heinen Uitgeverij

2003

9070706539

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.