Slotwoord

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Slotwoord, 4 mei herdenking


In 1941 definieerde de Amerikaanse president Roosevelt vier basale vrijheden:
Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van geloof, Vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. De universele rechten van de mens borduurt hierop voort.

Vrijheid van meningsuiting wil zeggen:
Eenieder dient vrij te zijn in het uiten van zijn gedachten en gevoelens. Er schuilt wel een addertje onder het gras. Een mening kan dermate schofferend zijn dat een andere partij zich in zijn vrijheid voelt aangetast. De mening kan als opdringerig en dwangmatig worden ervaren. De andere partij voelt dat als een verlies van zijn vrijheid. De intentie is dan belangrijk. Op het moment waarop je anderen kwetst met je meningsuiting, bereik je de grens van je vrijheid.

De tweede vrijheid: Vrijheid van Geloof.
Geloof is een innerlijke overtuiging en is daardoor per definitie onbetwistbaar. Het is de beleving van iets wat door iedere persoon anders wordt ervaren en iedere persoon heeft zijn eigen perceptie van waarheid. Beleef je met gelijkgestemden dezelfde waarheid, dan kun je van religie spreken. Kom je vandaar uit tot handelen, dan dient zich ook daar een grens aan. Het religieuze handelen van de een kan de vrijheid van een ander beletten.

De derde vrijheid, Vrijwaring van gebrek, is vooral een sociaal recht: vooral een sociale vrijheid. Het recht op alle basisbehoeftes van de mens. Een vrijheid die is gedefinieerd vanuit de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft tegenover anderen: het voorkomen van nodeloos onthouden van behoeftes.

Ook de vierde vrijheid, Vrijwaring van Vrees, is als een sociaal recht te kenmerken. Vrijwaring van vrees voor vervolging, voor dwang, voor marteling. Allemaal zaken die mensen elkaar aandoen, als ze hun grenzen te buiten gaan.

En de uiteindelijke reden, het doel van vrijheid? Vrijheid is een voorwaarde tot het uiteindelijke doel van de mens: het bereiken van geluk. Dat is het meest fundamentele recht van de mens. Een recht dat alleen genoten kan worden door grenzen te stellen aan vrijheid.

Uitgesproken tijdens de 4 mei herdenking 2009
Door: Dhr. Jan Sanders

Voorzitter buurtvereniging
Poeldonk

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:12

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.