Overlijden J. Scheele

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

IN MEMORIAM - JAN SCHEELE

Op 9 september 2007; is dhr. Jan Scheele overleden in de leeftijd van 89 jaar. Dhr. Scheele kwam half april 1989 samen met zijn vrouw, dochter Paulien en schoonzoon Piet Goosen plotseling bij ons aan huis. Wij waren met drukke werkzaamheden bezig toen wij hen zagen aankomen. Na wat rondkijken kwam en een man naar ons toe en hij stelde zich voor. Het bleek dhr. Jan Scheele te zijn en hij vertelde dat hij op deze plek zware uren had meegemaakt op 12e mei 1940. Wij zijn naar binnen gegaan om verder te praten onder genot van koffie met koekje.

Al snel zaten wij te praten met onze gasten en het snel bleek dat we met een oorlogsveteraan te maken hadden die veel had meegemaakt op de Poeldonk. Jan Scheele, bediende de mitrailleur die voor ons huis stond opgesteld. Hij moest op 12 mei 1940 vechten tegen de Duitse verkenningseenheid. Het was een zeer zware strijd waar hij zijn levenlang aan gedacht heeft.

Jan vertelde; “toen ik 65 jaar was geworden kreeg ik veel vrije tijd, maar ik dacht ook tevens meer aan de strijd die hier op deze plaatst geweest is. Later dacht ik, ik moet naar Den Dungen om te kijken hoe het daar nu is. Dus vandaag zijn we dan na wikken en wegen op de plaats van de strijd” zei Jan. Wij hoefde in feite alleen maar te luisteren en omdat Jan heel spraakzaam was, wij lieten hem zijn verhaal vertellen. Na 49 jaar was Jan weer voor het eerst op de Poeldonk en hij zou nog dikwijls terugkomen om herdenkingen bij te wonen. Het verbaasde Jan dat er een oorlogsmonument stond in onze tuin. Hij had daar nooit eist van gehoord.

Vanaf die tijd heb ik (Martien) en familie Schuurmans veel contacten gehad met Jan. Om de vijf jaar (was toen nog zo) was er een grotere herdenking. Dus op 4 mei 1990 kwam Jan Scheele voor het eerst naar de herdenking en heeft hij samen bloemen gelegd met veteraan dhr. Bram Goedegebuure. Vijf jaar later in 1995 was Jan Scheele er ook. Vanaf 4 mei 2000 zou er ieder jaar herdenkingen zijn mede door mijn zoektocht omdat ik meer veteranen had gevonden. Ook familie van gesneuvelden had ik bereikt in 2002. Vanaf die tijd was er ieder jaar op 4 mei een grote en een drukke herdenkingsbijeenkomst. Ons monument kreeg ook een plaquette met de namen van de gesneuvelden daarop. 

Ik heb ontzettend veel voor Jan Scheele gedaan zoals: gezorgd voor veel foto’s en archieven, videobanden van herdenkingen en zelfs een mooie website boek, dus het complete Monument Poeldonk verhaal. Ook een boek over de vesting Grave heb ik hem gegeven toen wij een bezoekje brachten aan de Generaal de Bondskazerne. Wij gingen bezoekjes bij hem thuis wat heel gezellig was. Heel leuk dat allemaal Jan was daar blij mee, zei hij toen.

Bij herdenkingen op 4 mei zorgde wij voor alle veteranen en gingen we, voor of na de herdenking dineren bij “De Dungense Brug of bij ”Hotel Boer Goossens”. Dit alles betaalde wij zelf voor hen. Het was dan ook een heel gezellig samenzijn wij met onze veteranen. Veel telefonische contacten heb ik gehad met Jan vooral als hij eens moeilijk had. Dit alles deed ik graag en net als mijn broer en zus Tiny hebben wij daar een goed gevoel aan overgehouden.

Steeds hadden we genoeg te praten over de oorlogstijd. In de afgelopen jaren waren die telefoon gesprekken wel veel minder geworden, het laatste contact met Jan was op 29 maart 2007. Op zondag 9 september komt dan plotseling per telefoon een bericht van overlijden via een goede kennis uit Zeeland die mij vertelde dat Jan Scheele is overleden. Ik was daarvan flink onder de indruk omdat ik nooit iets vernomen had dat Jan ziek was. Ik ben blij dat ik gedaan heb wat ik kon om zijn leven wat te kunnen verlichten door de jarenlange contacten. Ik en de familie Schuurmans zullen Jan Scheele in goede herinnering bewaren.

Op 4 mei 2007 kon Jan niet meer bij de herdenking zijn wat ik erg jammer vond. Hij zou dit jaar op 12 mei komen, was afgesproken, maar later bleek dat het niet mogelijk was v.w. vervoersmogelijkheden naar Den Dungen. Nu is na 18 jaar het tijdperk familie Schuurmans, mijzelf en Jan Scheele plotseling ten einde gekomen. Het zal vanaf nu geheel anders zijn met de komende herdenkingen juist omdat de vier overgebleven veteranen, die er nog zijn, ook niet meer op 4 mei herdenking aanwezig kunnen zijn.

Wij en de inwoners van Den Dungen zullen de dhr. Jan Scheele erg missen.

Familie Scheele hartelijk dan voor de uitnodiging voor het bijwonen van de afscheidsviering.

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:09

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciële doeleinden.