Foto's Market Garden

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

Foto Galerij

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de herdenking van 1990. Tijdens deze herdenking was een delegatie van het 101e Airbornedivisie aanwezig. Na de herdenking werd deze delegatie door burgemeester Speetjens op het gemeentehuis ontvangen. De burgemeester kreeg een herdenkingsplaquette aangeboden.

Voor de volledigheid is er ook een foto opgenomen van het organiserende comite.


 

.

1990 - Vervoer van de veteranen van de 101e Airbornedivisie in een amfibievoertuig naar de herdenking

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.