IndiŽgangers

Opdat wij niet vergeten

Home Omhoog Site wijzigingen Links Bronnen Disclaimer

Omhoog

IndiŽgangers

Enkele foto's betrekking op Indiegangers


 

Antoon de Laat

Ereboog bij familie Pijnenburg

Een cadeau van de buurtvereniging bij terugkomst.

Gesneuveld in Duitsland

Gedenksteen in muur van de kerk St Jacobus de Meerdere te Den Dungen

Gesneuveld op de Poeldonk

Kranslegging Heilig Hartplein 20-mei-1951

Kranslegging

Kranslegging

Indie monument in Roermond

 
Copyright © 2003-2017 by www.monumentpoeldonk.nl.
Website maintenance by DABBLER Productions NL

Laatste wijziging 20-08-2017 15:30:13

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.